Έντυπο συμμετοχής!

Κλικ στο “Έντυπο συμμετοχής” για τη λήψη εντύπου υποβολής.

Το Έντυπο Συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί στην διεύθυνση: dpo@antonioucompetition.gr και περιλαμβάνει τον εξαψήφιο κωδικό, τον τίτλο του υποβαλλόμενου έργου, το ονοματεπώνυμο του/της δημιουργού και όλα τα στοιχεία που απαιτούνται.
Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν στο Έντυπο Συμμετοχής ότι το έργο τους είναι αυθεντικό, ανέκδοτο και αντιπροσωπευτικό της συνθετικής τους εργασίας.